:خدمات کلینیکی نیاگ

مقدمه ای بر تصويربرداری پيشرفته:

گروه تصويربرداری و آناليز تصاوير مغزی سابقه ای ۷ ساله در زمينه تصـويربرداری های پيشرفته فيزيولـوژيكي )fMRI و Perfusion( متابوليكي و ساختاری) DTI و Volumetry از مغز دارد. با كمك اين روش ها مي توان به پزشـكان كـمك كرد تا در انتخاب نحوه درمان و جـراحي بيمـاراني كه به دلـيل داشتن ضايعه در مغز دچار نقـص عمـلكرد در فـعاليت های روزانه شـده اند و يا تشخيص نـوع ضـايعه آنـها با روش هـای مـتداول تصـويربرداری امـكان پذير نمي باشد، تصميم گيری صحيحي داشته باشند. نتايج تصويربرداریـهای fMRI، DTI و MRS امروزه به عنوان يك پيش نياز مهم قبل از هرگونه مـداخلات جراحي و راديوتراپي بر روی مغز شـناخته شده است. انجام اين تصويربرداری ها از ايجاد صدمات ناخواسته و مداخلات غير ضروری بر نواحي عملكردی مغز جلوگيری مي كند.

خدمات ارائه شده در گروه:

- طراحی تسک، اجرای تصویربرداری و آنالیز تصاویر fMRI

- اجرای تصویربرداری و آنالیز تصاویر DTI

- اجرای تصویربرداری و آنالیز سیگنال MRS

- تهیه نقشه متابولیک سه بعدی تومور

- تصویربرداری اختصاصی صرع و آنالیز تصاویر

- انجام Volumetry

- تصویربرداری و آنالیز تصاویر Perfusion

اطلاعات تماس:

گروه آنالیز تصاویر مغزی نیاگ

آدرس دفتر پذیرش : تهران، جمالزاده شمالی، بالاتراز بلوار کشاورز، نبش بن بست سرو، پلاک 1، طبقه پنجم، واحد9

شماره تماس: 66572279-021  ،  6-66581535-021  داخلی 134

موبایل و تلگرام: 09102962851

معرفي اعضاء:

رئيس گروه: آقاي دكتر محمد علي عقابيان

مسئول پذيرش: خانم معظمي (دانشجوي ارشد پرتوپزشكي)

پزشك و مسئول تعيين تسك:  خانم دكترشيرين حق شناس

                                   خانم دكتر حديث كلانتر

مسئول آناليز تصاوير fMRI: خانم مهندس زینب عقابیان (دانشجوی دکتری الکترونیک)

مسئول آناليز تصاوير DTI: خانم دكتر سميرا رامين فرد (دكتري علوم اعصاب)

مسئول آناليز سيگنال MRS: خام دکتر سمیرا رامین فرد (دکتری علوم اعصاب)

مسئول تصویربرداری نقشه برداری بیماران صرع: خانم تينا ابراهيمي (دانشجوي دكتري فيزيك پزشكي)

مسئول آناليز Perfusion: خانم مهندس زينب عقابيان (دانشجوي دكتري الكترونيك)

مسئول آناليز Volumetry: خانم مهندس نازنين صفويان (ارشد مهندسي پزشكي)