تنش و استرس بخشی از زندگی روزمره شده است و گوش دادن به موسیقی یکی از راههای کاهش تنش و فراهم کردن لحظاتی آرام برای تامل و استراحت است. اما علم می تواند پلی لیست انتخابی خود را به شما معرفی کند تا بیشترین لذت را از آرامش شبانه خود داشته باشید. دکتر لوئیس-هاچسون، هیئت علمی آزمایشگاه مایندلب بریتانیا در پژوهشی که انجام داد، گزارش کرد گوش دادن به قطعه موسیقی ‘weightless’ از مارکونی یونیون می تواند تا 65 درصد اضطراب و تا 35 درصد فعالیت فیزیولوژیک بالا همچون ضربان قلب، تنفس و فشار خون را کاهش دهد. مارکونی یونیون با همکاری گروهی از درمانگران توانست ریتم و ملودی را انتخاب کند و به خوبی تنظیم کند تا فشار خون، ضربان قلب و سطح کورتیزول خون را کاهش دهد.

و اما ده انتخاب پژوهشگران علوم اعصاب مایندلب:

⏯ 10. "We Can Fly," by Rue du Soleil (Café Del Mar)

⏯9. "Canzonetta Sull'aria," by Mozart

⏯8. "Someone Like You," by Adele

⏯7. "Pure Shores," by All Saints

⏯6. "Please Don't Go," by Barcelona

⏯5. "Strawberry Swing," by Coldplay

⏯4. "Watermark," by Enya

⏯3. "Mellomaniac (Chill Out Mix)," by DJ Shah

⏯2. "Electra," by Airstream

⏯1. "Weightless," by Marconi Union

قطعات انتخابی را در یک پلی لیست می توانید بشنوید:
? https://b2n.ir/36364

?با ما همراه باشید.

https://t.me/NIAGg

منتشرشده در نورودیلی